top of page
Αναζήτηση
 • Εικόνα συγγραφέαAris Notis

IB Economics vs ΑΟΘ

Έγινε ενημέρωση: 24 Οκτ 2021

Aris Notis's Blog


Συγκρίνοντας κάποιος το πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα "Οικονομία" που διδάσκεται στην Γ τάξη του Ελληνικού λυκείου και το αντίστοιχο μάθημα "Economics" που διδάσκεται στο πρόγραμμα του International Baccalaureate (IB), είναι εμφανές ότι οι Έλληνες μαθητές είναι λήπτες μία χαμηλότερης σε ποιότητα και ποσότητα οικονομικής εκπαίδευσης.



Κατ' αρχάς, δεν υπάρχει επιστημονικό αντικείμενο που να φέρει τον τίτλο "Οικονομία". Όσοι σήμερα δηλώνουμε οικονομολόγοι σπουδάσαμε "Οικονομική επιστήμη" και ως εκ τούτου το μάθημα πρέπει άμεσα να μετανομαστεί σε "Οικονομικά", όπως άλλωστε είναι διεθνώς ο τίτλος του μαθήματος (Economics) και φυσικά στην Κύπρο που το επίπεδο στην οικονομική εκπαίδευση είναι υψηλό. Η στρέβλωση αυτή δείχνει με εμφανή τρόπο ότι μάλλον στην χώρα μας δεν έχουμε καταλάβει - ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε - ποιο είναι το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Τα οικονομικά απουσιάζουν σε όλο το Γυμνάσιο και Λύκειο και εμφανίζονται ξάφνου στην Γ λυκείου. Πραγματικά προκαλεί θετική εντύπωση πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των μαθητών που επιλέγουν στην Γ λυκείου την κατεύθυνση Οικονομίας & Πληροφορικής, χωρίς προηγουμένως να έχουν έρθει σε επαφή με την οικονομική επιστήμη.


Ας δούμε όμως αναλυτικά την ύλη στην οποία εξετάζονται οι μαθητές που έχουν επιλέξει να εξεταστούν σε Higher Level στο μάθημα των οικονομικών στο σύστημα ΙΒ. Με κόκκινο χρώμα είναι τονισμένα τα κοινά σημεία στην διδακτέα ύλη του Ελληνικού και ΙΒ προγράμματος σπουδών στα οικονομικά.


Microeconomics

 1. Scarcity

 2. Factors of production

 3. The basic economic problem

 4. The law of demand

 5. The demand curve

 6. The non-price determinants of demand

 7. Movements along and shifts of the demand curve

 8. Linear demand functions (equations), demand schedules and graphs

 9. The law of supply

 10. The non-price determinants of supply

 11. Movements along and shifts of the supply curve

 12. Linear supply functions, equations and graphs

 13. Equilibrium and changes to equilibrium

 14. Calculating and illustrating equilibrium using linear equations

 15. Consumer surplus

 16. Producer surplus

 17. Allocative efficiency

 18. Price elasticity of demand and its determinants

 19. Cross price elasticity of demand and its determinants

 20. Income elasticity of demand and its determinants

 21. Price elasticity of supply and its determinants

 22. Specific (fixed amount) taxes and ad valorem (percentage) taxes and their impact on markets

 23. Tax incidence and price elasticity of demand and supply

 24. Subsidies

 25. Price ceilings (maximum prices)

 26. Price floors (minimum prices)

 27. The meaning of market failure

 28. Types of market failure

 29. Production in the short run: the law of diminishing returns

 30. Costs of production in the short run

 31. Production in the long run: returns to scale

 32. Costs of production in the long run

 33. Total revenue, average revenue and marginal revenue

 34. Economic profit (sometimes known as abnormal profit) and normal profit (zero economic profit occurring at the breakeven point)

 35. Profit maximization

 36. Alternative goals of firms

 37. Perfect competition

 38. Monopoly

 39. Monopolistic competition

 40. Oligopoly

 41. Price discrimination


Macroeconomics

 1. The circular flow of income model

 2. Measures of economic activity: gross domestic product (GDP), and gross national product (GNP) or gross national income (GNI)

 3. The business cycle

 4. Aggregate demand (AD)

 5. Aggregate supply (AS)

 6. Equilibrium in the monetarist/new classical model

 7. Equilibrium in the Keynesian model

 8. The Keynesian multiplier

 9. The meaning and consequences of unemployment

 10. Types and causes of unemployment

 11. The meaning of inflation, disinflation and deflation

 12. Consequences of inflation & deflation

 13. Types and causes of inflation

 14. Possible relationships between unemployment and inflation (Phillips curve)

 15. The meaning of economic growth

 16. Causes of economic growth

 17. Consequences of economic growth

 18. Equity in the distribution of income (Lorenz curve & Gini coefficient)

 19. Absolute poverty and relative poverty. Causes & consequencesThe role of taxation in promoting equity

 20. The government budget

 21. Fiscal policy

 22. Monetary policy

 23. The role of supply-side policies

International Economics

 1. The benefits of trade

 2. Absolute and comparative advantage

 3. The World Trade Organization (WTO)

 4. Types of trade protection (tariffs – subsidies – quotas)

 5. Freely floating exchange rates

 6. Fixed exchange rates

 7. Managed exchange rates

 8. The balance of payments

 9. Current account deficits

 10. Current account surpluses

 11. Economic integration

 12. Terms of trade


Development Economics

 1. Economic growth and economic development

 2. Common characteristics of economically less developed countries

 3. Diversity among economically less developed nations

 4. Measuring development (GNI per capita – life expectancy – infant mortality – mean years of schooling – expecting years of schooling)

 5. Human Development Index

 6. Domestic factors and economic development

 7. The role of international trade

 8. The role of foreign direct investment (FDI)

 9. The roles of foreign aid and multilateral development assistance

 10. The role of international debt

 11. The balance between markets and intervention

Απο την παραπάνω ανάλυση είναι εμφανές ότι στην Ελλάδα οι μαθητές διδάσκονται περίπου το 30% της διδακτέας ύλης του μαθήματος IB Economics. Ταυτόχρονα, οι Έλληνες μαθητές καλούνται να αποστηθίσουν ένα βιβλίο που έχει γραφεί πριν 25 έτη περίπου προκειμένου να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο. Αντίθετα, οι υποψήφιοι ΙΒ δεν διαθέτουν επίσημο σχολικό εγχειρίδιο και ο διδάσκων μπορεί να προτείνει ένα ή και περισσότερα βιβλία που θεωρεί αξιόλογα.


Στα δε Επαγγελματικά Λύκεια, οι μαθητές διδάσκονται μόνο Μακροοικονομία χωρίς να έχουν διδαχθεί προηγουμένως Μικροοικονομία. Πρόκειται πραγματικά για μία παγκόσμια πρωτοτυπία. Όσο το σύστημα διδασκαλίας και εξέτασης εμμένει στην αποστήθιση, τα προγράμματα σπουδών δεν επικαιροποιούνται και δεν υπάρχει η ελεύθερη επιλογή συγγράμματος, φοβάμαι ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάμια αναβάθμιση του Ελληνικού σχολείου.

269 Προβολές

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page