top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαAris Notis

Γιατί η "τράπεζα θεμάτων" είναι σημαντική καινοτομία.

Έγινε ενημέρωση: 7 Ιουν 2023


Στο άρθρο αυτό θα ήθελα να διατυπώσω την άποψή μου για τον θεσμό της "τράπεζας θεμάτων" που πρόσφατα εισήχθη στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η άποψή μου είναι ότι πρόκειται για μία θετική εξέλιξη που πρέπει περαιτέρω να αναπτυχθεί για τους εξής λόγους:


  1. Καλύπτει το κενό που δημιουργεί η παλαιότητα των βιβλίων. Ειδικά σε ότι αφορά το μάθημα των "οικονομικών" στη Γ λυκείου, το βιβλίο έχει να ανανεωθεί ή να αλλάξει εδώ και 25 χρόνια. Οι ασκήσεις, όλα αυτά τα έτη, κινούνταν γύρω από τις ασκήσεις του υπάρχοντος σχολικού βιβλίου και δεν είχαν κάτι νέο να εισάγουν παιδαγωγικά στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

  2. Ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις στη διδασκαλία. Το μάθημα των οικονομικών (Economics) διεθνώς δίνει έμφαση σε θέματα όπως η κρατική παρέμβαση, οι αστοχίες της αγοράς, η απώλεια της κοινωνικής ευημερίας και οι ελαστικότητες, το διεθνές εμπόριο, τα οικονομικά της ανάπτυξης κ.α. Υπό τον περιορισμό της διδακτέας και εξεταστέας ύλης στην χώρα μας, τα θέματα της τράπεζας θεμάτων επιδιώκουν να εισάγουν καινοτομίες που να συνάδουν με την αντίστοιχη διεθνή ασκησειολογία.

  3. Μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες. Η τράπεζα είναι ελεύθερα προσβάσιμη σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό προσφέροντας δωρεάν τόσο τις εκφωνήσεις, όσο και τις λύσεις των ασκήσεων. Συνεπώς, κάθε μαθητής που επιδιώκει να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις του έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει. Ειδικότερα για τους μαθητές που μένουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, νησιωτικές ή ορεινές για παράδειγμα, ο θεσμός της τράπεζας θεμάτων βοηθά ιδιαίτερα στην ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία.

  4. Θέτει συγκεκριμένα όρια και μειώνει την αβεβαιότητα. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας υποψήφιος φοιτητής στις εξετάσεις του είναι το εύρος των θεμάτων στα οποία καλείται να προετοιμαστεί. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικοί υποψήφιοι προετοιμαζόνται σε διαφορετικό εύρος και κουλτούρα θεμάτων ανάλογα με τον καθηγητή που είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία τους. Το παραπάνω πρόβλημα με τον θεσμό της τράπεζας θεμάτων περιορίζεται σαφώς. Η Τράπεζα θεμάτων δίνει μία κατεύθυνση και κουλτούρα θεμάτων που πρέπει οι μαθητές να προετοιμαστούν και με τον τρόπο αυτό περιορίζει την ανασφάλεια των υποψηφίων αλλά και των εκπαιδευτικών για το εύρος των θεμάτων που αξίζει να εστιάσουν.

  5. Βοηθά τον εκπαιδευτικό στην αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Σήμερα, με τη χρήση των διαδραστικών πινάκων αλλά και των άλλων εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διαθέτουμε, τα θέματα της τράπεζας θεμάτων βοηθούν ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό να συγκεντρώσει το υλικό και να εξοικονομήσει πόρους (χρόνο, χαρτί) προς όφελος του διαθέσιμου χρόνου του, του περιβάλλοντος και των μαθητών του. Παραθέτω συγκεκριμένο παράδειγμα: https://view.genial.ly/642d20c47086c70011fb9182

Από την άλλη, στα μειονεκτήματα της λειτουργίας της Τράπεζας θεμάτων είναι το μη φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον. Επίσης, οι καθηγητές που ανεβάζουν θέματα δε μπορούν εύκολα να προχωρήσουν άμεσα σε διορθώσεις όταν ανακαλύπτουν κάποιο λάθος. Τα προβλήματα αυτά, τα οποία πηγάζουν προφανώς από τον τρόπο με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο επιλέγει να αναθέτει διάφορα έργα, πρέπει να διορθωθούν και να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα.

Τέλος, στην Τράπεζα θεμάτων όπως και στα θέματα των πανελλαδικών πρέπει να εξασφαλίζεται με αντικειμενικά κριτήρια ότι θα συμμετέχουν στη διαμόρφωσή τους όσοι εκπαιδευτικοί καλύπτουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να αποτραπεί η δυσαρέσκεια ή η καχυποψία από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

398 Προβολές

Comments


bottom of page